Gebelerin Günlük Kalori İhtiyacı Ne Kadar?

Metabolizma yahut organizmanın besinlerle aldığı maddeleri enerji haline geçirme mekanizması, gebelik es­nasında etiler escort belirli şekilde bir artış gösterir ve burada sorum­lu olan en büyük unsur fetüstür. Ayrıca oksijen harcan­ması da %20 oranında arttığı için bazal metabolizma de­ğerleri de yükselir. Metabolizmadaki bu genel artış kont­rol mekanizmalarının aktivitesindeki hızlanmanın sonucu­dur. Burada önemli rollerden biri hipofiz tarafından salgı­lanan tiroit uyarıcı hormon seviyesinin yükselmesi ve bu­na bağlı olarak tiroit hormonlarının salgılanmasındaki ar­tıştır. Tiroit guddesi (bezesi) vücutta oksidasyon proseslerini hızlan­dıran tiroksin ve diğer hormonları salgılar. Bu çalışma hı­zının artmasına paralel olarak gebelik esnasında kitlesi be­lirli şekilde büyür. Büyümüş durumdaki beze kanda do­laşan inorganik iyodu kolaylıkla ve büyük miktarlarda tu­tar. Dolayısı ile inorganik iyodun kandaki seviyesi eskisehir escort düşer. Tiroit fazla miktarda tuttuğu iyodu, tiroit hormonu şekline salgılar. Gebe olmayan insanda hitertorfi ve guatra sebe­biyet verecek bu denge gebede fizyolojik olarak gerçekleşir, gebelik sonlanınca gene normal fonksiyonlar devam eder.

Metabolizma olayları sonucu enerjinin meydana gele­ceğini belirtmiştir.

Enerji, şu faaliyetlerin görülebilmesi için gereklidir:

TEMEL FİZYOLOJİK OLAYLAR: Solunum, dolaşım, sin­dirim, salgılanma, vücut ısısının devam ettirilmesi, bü­yüme ve tamir. Gebe olmayan bir kadında bütün bu faa­liyetler, toplam enerji gereksinmesinin %66’sını teşkil eder.

GÜNLÜK FAALİYETLER: Yürüme, vücudun uzay için­deki durumunun devam ettirilmesi, konuşma ve diğer hareketler- yani yemek yeme gibi-. Gebe olmayan kadın­da bu faaliyetler, toplam enerji gereksinmesinin %17’sini teşkil eder.

ÇALIŞMA: Çok değişken üsküdar escort olabilir. Muhtemel değer, top­lam ihtiyacın %7- 10’u kadardır.

GIDALARIN AKSİYONU: Gıda alınması sırasında metabolizmanın yükseldiği görülmektedir. Değer, toplamın %7’si civarındadır

GEBE OLMAYAN KADINDA İHTİYAÇ DUYULAN TOP­LAM ENERJİ MİKTARI: 2100 kcal/gün

GEBELİĞİ İLERLEMİŞ BİR KADINDA İHTİYAÇ DUYULAN TOPLAM ENERJİ MİKTARI, 2500 kcal/gün CİVARINDADIR.

Süt verme dönemi sırasında süt yapımı için bir mik­tar enerjiye daha ihtiyaç duyulur ve böylelikle günlük ih­tiyaç, 3000 kcal/gün’e kadar yükselebilir.

Metabolizma faaliyetleri incelenirken besinlerle alınan maddelerin sınıflandırılmasına göre karbonhidrat (şeker) protein (et) ve ataşehir escort yağ metabolizmaları ayrı ayrı dikkate alınmalıdır. Buna ilaveten kimyasal oluşumlarda aracı va­zifesini gören vitaminler ve fermentler de etken olmakta­dırlar.

Bir önceki yazımız olan Hamileliğin İlk Üç Haftasında Neler Oluyor? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.